O Żłobku "Sielanka"

 

żłobek sielanka logo"Sielanka" to prywatny żłobek, który rozpoczął działanie w 2018 r. zlokalizowany w spokojnym miejscu pomiędzy Osiedlem Złote Łany a Osiedlem Langiewicza w Bielsku-Białej.

Wyjątkowość dzieciństwa polega na tym, że każdy dzień jest przygodą, która w prozaicznie prostych sytuacjach uczy życia i własnej tożsamości. Wyjątkowość Żłobka Sielanka polega na tym, że stwarza dzieciom naturalną przestrzeń do przeżywania tych przygód.

Sielanka” powstała z miłości do dzieci i pasji dwóch opiekunek żłobkowych. W 2017 r. zostały współzałożycielkami Stowarzyszenia Opiekunek Żłobkowych, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, która z założenia troszczy się o wszystkie osoby pracujące z małymi dziećmi. Zasiadły w zarządzie obejmując funkcje prezesa i wiceprezesa stowarzyszenia.

Postanowiły otworzyć własny żłobek, w którym mogłyby realizować idee opieki nad dziećmi, które są im bliskie. Obie są przekonane, że każde dziecko ma w sobie naturalny potencjał, a zadaniem dorosłych jest stworzenie takich warunków, by osiągało swoje szczyty. Towarzyszenie dziecku w zdobywaniu nowych umiejętności, wspieranie je i docenianie owocuje spokojnym i harmonijnym rozwojem. Obie też wiedzą jak istotną kwestią jest dbanie o kontakt dziecka z szeroko rozumianą naturą. Świeże powietrze, doświadczanie wszystkimi zmysłami bogatego świata flory i fauny, to doskonała okazja do zabawy i zdobywania nowych umiejętności, przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie dzieci.

Z tych idei narodził się Żłobek Sielanka. Tworzy go zespół opiekunek, którym bliskie są ideały, o których mowa jest wyżej. Każda z nich jest inna, każda wyjątkowa. Łączy je to, że są mamami, wykwalifikowanymi opiekunkami, które postawiły sobie za cel zapewnić małym dzieciom jak najlepszą opiekę. Realizują go między innymi poprzez prowadzenie urozmaiconych zajęć dostosowanych do wieku dzieci, okazywanie im ciepła i dawanie poczucia bezpieczeństwa. Każdego dnia budują „sielankową” rzeczywistość, która jest stworzona dla dzieci, by mogły swobodnie się rozwijać zgodnie z własnymi możliwościami.